123Hoidap.com - Hỏi đáp bài tập nhanh, chính xác, miễn phí

Toán Giúp nhau giải bài tập môn Toán chính xác và nhanh nhất.

Toán 12

Giúp nhau giải bài tập môn toán lớp 12 nhanh nhất và chính xác!
Threads
5.9K
Messages
10.8K
Threads
5.9K
Messages
10.8K

Toán 11

Hỏi và đáp toán học lớp 11
Threads
846
Messages
1.7K
Threads
846
Messages
1.7K

Toán 9

Giải đáp các câu hỏi toán lớp 9 nhanh nhất và chính xác!
Threads
630
Messages
1.1K
Threads
630
Messages
1.1K

Toán 8

Cộng đồng giúp nhau giải các bài tập toán lớp 8 nhanh nhất và chính xác!
Threads
335
Messages
604
Threads
335
Messages
604

Toán 7

Cộng đồng giúp nhau giải các bài tập toán lớp 7 nhanh nhất và chính xác!
Threads
437
Messages
785
Threads
437
Messages
785

Toán 6

Giải đáp những câu hỏi toán lớp 8 chính xác và nhanh nhất!
Threads
749
Messages
1.3K
Threads
749
Messages
1.3K

Tài liệu toán học

Chuyên mục chia sẻ những tài liệu liên quan tới toán học
Threads
9
Messages
814
Threads
9
Messages
814

Vật lí Cộng đồng hỏi và đáp vật lí

Vật lí 10

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi vật lí lớp 10 chính xác nhất
Threads
1.7K
Messages
3.1K
Threads
1.7K
Messages
3.1K

Vật Lí 9

Cùng nhau giải đáp những câu hỏi liên quan tới Vật Lí lớp 9 THCS
Threads
1K
Messages
1.8K
Threads
1K
Messages
1.8K

Vật Lí 8

Hướng dẫn giải đáp những câu hỏi vật lí lớp 8 bậc THCS
Threads
676
Messages
1.3K
Threads
676
Messages
1.3K

Vật Lí 7

Giải đáp những câu hỏi Vật Lí lớp 7 bậc THCS chính xác nhất
Threads
965
Messages
1.8K
Threads
965
Messages
1.8K

Vật Lí 6

Cùng giúp nhau giải đáp những câu hỏi Vật Lí lớp 6
Threads
507
Messages
960
Threads
507
Messages
960

Hóa Học Cộng đồng hỏi đáp hóa học

Hóa 12

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi hóa học lớp 12 nhanh và chính xác nhất
Threads
4.9K
Messages
9.4K
Threads
4.9K
Messages
9.4K

Hóa 11

Cộng đồng cùng giúp nhau giải đáp những câu hỏi hóa học lớp 11 nhanh và chính xác nhất
Threads
1.3K
Messages
2.5K
Threads
1.3K
Messages
2.5K

Hóa 10

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi hóa học lớp 10 nhanh và chính xác nhất
Threads
1.2K
Messages
2.4K
Threads
1.2K
Messages
2.4K

Hóa 9

Giải đáp những câu hỏi hóa học lớp 9 chính xác nhất
Threads
1.1K
Messages
1.4K
Threads
1.1K
Messages
1.4K

Hóa 8

Cùng giúp nhau giải đáp những câu hỏi hóa học lớp 8 nhanh nhất và chính xác
Threads
1.5K
Messages
2.6K
Threads
1.5K
Messages
2.6K

Sinh Học Cộng đồng hỏi và đáp Sinh Học

Sinh Học 12

Trả lời những câu hỏi môn sinh học lớp 12 nhanh và chính xác nhất
Threads
6.2K
Messages
12.1K
Threads
6.2K
Messages
12.1K

Sinh Học 11

Cùng nhau giải đáp những câu hỏi sinh học lớp 11 chính xác nhất
Threads
1.6K
Messages
3.2K
Threads
1.6K
Messages
3.2K

Sinh Học 10

Giải đáp những câu hỏi sinh học lớp 10 chính xác nhất
Threads
1.3K
Messages
2.5K
Threads
1.3K
Messages
2.5K

Sinh Học 9

Cộng đồng giúp nhau trả lời chính xác câu hỏi sinh học lớp 9 nhanh và đúng nhất
Threads
1.1K
Messages
2.2K
Threads
1.1K
Messages
2.2K

Sinh Học 8

Giải đáp những câu hỏi sinh học lớp 8
Threads
784
Messages
1.5K
Threads
784
Messages
1.5K

Sinh Học 7

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi sinh học lớp 7 chuẩn nhất
Threads
488
Messages
963
Threads
488
Messages
963

Sinh Học 6

Trả lời câu hỏi sinh học lớp 6 nhanh nhất và chính xác
Threads
823
Messages
1.5K
Threads
823
Messages
1.5K

Tiếng Anh Cộng đồng hỏi và đáp Tiếng Anh

Tiếng Anh 12

Giải đáp những câu hỏi tiếng anh lớp 12
Threads
6.3K
Messages
13.8K
Threads
6.3K
Messages
13.8K

Tiếng Anh 11

Giải đáp những câu hỏi tiếng anh lớp 11, kèm đáp án chi tiết
Threads
650
Messages
1.3K
Threads
650
Messages
1.3K

Tiếng Anh 10

Giải đáp những câu hỏi tiếng anh lớp 10, kèm đáp án chi tiết
Threads
455
Messages
897
Threads
455
Messages
897

Tiếng Anh 9

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi tiếng anh lớp 9
Threads
228
Messages
463
Threads
228
Messages
463

Tiếng Anh 8

Cùng giúp nhau trả lời những câu hỏi tiếng anh lớp 8 chính xác
Threads
324
Messages
640
Threads
324
Messages
640

Tiếng Anh 7

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi Tiếng Anh lớp 7 chính xác nhất
Threads
251
Messages
500
Threads
251
Messages
500

Tiếng Anh 6

Cộng đồng hỗ trợ giải đáp những câu hỏi Tiếng Anh lớp 6 chi tiết và đầy đủ nhất
Threads
316
Messages
637
Threads
316
Messages
637

Lịch sử Cộng đồng hỏi đáp về lịch sử

Lịch Sử 12

Nơi hỏi và đáp những câu hỏi lịch sử lớp 12
Threads
4.9K
Messages
9.3K
Threads
4.9K
Messages
9.3K

Lịch Sử 10

Giải đáp những câu hỏi lịch sử lớp 10 chính xác nhất
Threads
1.7K
Messages
3.3K
Threads
1.7K
Messages
3.3K

Lịch Sử 9

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi lịch sử lớp 9 nhanh nhất và chính xác
Threads
934
Messages
1.9K
Threads
934
Messages
1.9K

Lịch Sử 8

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi lịch sử lớp 8 chuẩn nhất
Threads
763
Messages
1.4K
Threads
763
Messages
1.4K

Lịch Sử 7

Hỗ trợ trả lời những câu hỏi lịch sử lớp 7 chính xác và nhanh nhất
Threads
672
Messages
1.3K
Threads
672
Messages
1.3K

Địa Lí Cộng động giúp nhau giải bài tập môn ĐỊA LÝ chính xác nhất

Địa 12

Giúp nhau giải bài tập môn Địa Lý lớp 12 nhanh nhất và chính xác!
Threads
2.3K
Messages
4.5K
Threads
2.3K
Messages
4.5K

Địa 11

Giải đáp các câu hỏi liên quan tới địa 11
Threads
1.2K
Messages
2.3K
Threads
1.2K
Messages
2.3K

Địa 10

Công đồng giúp nhau giải đáp các bài tập địa lý lớp 10 chính xác nhất
Threads
2.3K
Messages
4.5K
Threads
2.3K
Messages
4.5K

Địa 9

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi địa lí lớp 9 nhanh nhất và chính xác
Threads
909
Messages
1.8K
Threads
909
Messages
1.8K

Địa 8

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi địa lí lớp 8 nhanh nhất và chính xác
Threads
930
Messages
1.9K
Threads
930
Messages
1.9K

Địa 7

Giúp nhau giải đáp những câu hỏi địa lí lớp 7 nhanh nhất và chính xác
Threads
1.1K
Messages
2.2K
Threads
1.1K
Messages
2.2K

GDCD Cộng đồng giải đáp những câu hỏi giáo dục công dân

GDCD 12

Nơi giải đáp các câu hỏi về GDCD lớp 12 chính xác nhất
Threads
1.6K
Messages
3.2K
Threads
1.6K
Messages
3.2K

GDCD 11

Cộng đồng giải đáp những câu hỏi GDCD lớp 11
Threads
749
Messages
1.5K
Threads
749
Messages
1.5K

GDCD 9

Giải đáp những câu hỏi GDCD lớp 9 đầy đủ và chính xác
Threads
159
Messages
313
Threads
159
Messages
313

GDCD 8

Giải đáp những câu hỏi GDCD lớp 8 đầy đủ và chính xác
Threads
170
Messages
344
Threads
170
Messages
344

GDCD 7

Giải đáp những câu hỏi GDCD lớp 7 đầy đủ và chính xác
Threads
312
Messages
631
Threads
312
Messages
631

Ngữ Văn Cộng đồng hỗ trợ nhau giải đáp ngữ văn

Ngữ Văn 12

Cộng đồng giúp nhau giải đáp những câu hỏi ngữ văn lớp 12 nhanh nhất
Threads
725
Messages
1.8K
Threads
725
Messages
1.8K

Ngữ Văn 11

Giải đáp những câu hỏi ngữ văn lớp 11 chính xác nhất
Threads
651
Messages
1.2K
Threads
651
Messages
1.2K

Ngữ Văn 10

Cộng đồng hỗ trợ nhau trả lời những câu hỏi ngữ văn lớp 10
Threads
552
Messages
552
Threads
552
Messages
552

Ngữ Văn 9

Cùng giúp nhau giải đáp những câu hỏi ngữ văn lớp 9
Threads
760
Messages
1.5K
Threads
760
Messages
1.5K

Ngữ Văn 8

Giải đáp những thắc mắc ngữ văn lớp 8 nhanh nhất
Threads
923
Messages
1.8K
Threads
923
Messages
1.8K

Ngữ Văn 7

Giải đáp những thắc mắc ngữ văn lớp 7 nhanh nhất
Threads
639
Messages
1.2K
Threads
639
Messages
1.2K

Ngữ Văn 6

Giúp nhau giải đáp những thắc mắc ngữ văn lớp 6
Threads
584
Messages
1.1K
Threads
584
Messages
1.1K

Tin Học Giải đáp những câu hỏi tin học thường gặp

Quản trị hệ thống

Những câu hỏi liên quan tới Quản trị hệ thống và giải đáp chính xác, nhanh nhất
Threads
2.1K
Messages
2.1K
Threads
2.1K
Messages
2.1K

Lập Trình

Giải đáp những câu hỏi về lập trình nhanh nhất và chính xác
Threads
2.5K
Messages
2.5K
Threads
2.5K
Messages
2.5K

Tin học văn phòng

Nơi đặt những câu hỏi liên quan tới Tin học văn phòng và nhận giải đáp nhanh nhất
Threads
2.1K
Messages
2.1K
Threads
2.1K
Messages
2.1K

Hỏi và Đáp Giải đáp những câu hỏi nhiều lĩnh vực khác

Trò Chuyện & Thư Giãn

Nơi giảm stress hiệu quả khi học tập và kết bạn bốn phương
Threads
5
Messages
195
Threads
5
Messages
195

Câu Đố Vui

Tổng hợp những câu đố, câu hỏi mẹo hay nhất
Threads
12.7K
Messages
18.9K
Threads
12.7K
Messages
18.9K

Phỏng Vấn

Tổng hợp những câu phỏng vấn thường gặp
Threads
271
Messages
529
Threads
271
Messages
529

Giải trí

Những câu hỏi về thế giới điện ảnh, ca nhạc, ...
Threads
4.4K
Messages
7.1K
Threads
4.4K
Messages
7.1K

Ôn thi vào Ngân Hàng

Những câu hỏi thường gặp khi thi vào Ngân Hàng
Threads
1.2K
Messages
2.3K
Threads
1.2K
Messages
2.3K

Công Chức

Giải đáp những câu hỏi thường gặp thi công chức
Threads
11.2K
Messages
11.2K
Threads
11.2K
Messages
11.2K

Thi Bằng Lái Xe

Giải đáp những câu hỏi liên quan tới thi bằng lái xe moto, ôtô, ...
Threads
504
Messages
572
Threads
504
Messages
572

Đại Học Giải đáp những câu hỏi thường gặp ở bậc đại học

Đại cương

Giải đáp các câu hỏi về Đại cương ở bậc đại học
Threads
14.5K
Messages
14.7K
Threads
14.5K
Messages
14.7K

Quản trị - Marketing

Giải đáp các câu hỏi thường gặp về Quản trị - Marketing
Threads
6.4K
Messages
6.5K
Threads
6.4K
Messages
6.5K

Kế toán - Kiểm toán

Giải đáp những câu hỏi thường gặp liên quan tới Kế toán - Kiểm toán ở bậc đại học
Threads
2.4K
Messages
2.5K
Threads
2.4K
Messages
2.5K

Khoa học - Kỹ thuật

Giải đáp các câu hỏi liên quan tới Khoa học - Kỹ thuật ở các trường đại học Kỹ Thuật
Threads
9.5K
Messages
9.5K
Threads
9.5K
Messages
9.5K

Kinh tế - Thương mại

Giải đáp các câu hỏi về Kinh tế - Thương mại ở bậc đại học
Threads
4.6K
Messages
4.6K
Threads
4.6K
Messages
4.6K

Tài chính - Ngân hàng

Giải đáp các câu hỏi về Tài chính - Ngân hàng ở bậc đại học
Threads
4.6K
Messages
4.6K
Threads
4.6K
Messages
4.6K

Xã hội nhân văn

Giải đáp các câu hỏi về Xã hội nhân văn ở bậc đại học
Threads
2.8K
Messages
2.8K
Threads
2.8K
Messages
2.8K

Luật - Môn khác

Giải đáp các câu hỏi về Luật - Môn khác ở bậc đại học
Threads
28.3K
Messages
29.2K
Threads
28.3K
Messages
29.2K

Technology Technology Questions and Answers

Question

Multiple choice questions answers
Threads
146.6K
Messages
261.2K
Threads
146.6K
Messages
261.2K

Artists software

Answer frequently asked questions about artists software
Threads
4.8K
Messages
4.8K
Threads
4.8K
Messages
4.8K

Android

Answer frequently asked questions about android
Threads
189.5K
Messages
189.5K
Threads
189.5K
Messages
189.5K

Image Formats

Answer frequently asked questions about image formats
Threads
4K
Messages
4K
Threads
4K
Messages
4K

Apple

Answer frequently asked questions about Apple
Threads
99K
Messages
99K
Threads
99K
Messages
99K

Photoshop Guide

Answer frequently asked questions about Photoshop Guide
Threads
14K
Messages
14K
Threads
14K
Messages
14K

Linux

Answer frequently asked questions about Linux
Threads
76K
Messages
76K
Threads
76K
Messages
76K

Windows

Answer frequently asked questions about Windows
Threads
182K
Messages
182K
Threads
182K
Messages
182K

Other

Answer frequently asked questions about Other
Threads
49.2K
Messages
49.2K
Threads
49.2K
Messages
49.2K

Tìm kiếm

Top