Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?
A. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; giảm tốc độ tới mức cần thiết, về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng.
B. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; tăng tốc để nhanh chóng qua đường vòng, đạp ly hợp (côn) và giảm tốc độ sau khi qua đường vòng.
 

Mỹ An

New member
Chọn A là đáp án đúng
Để đảm bảo an toàn giao thông khi qua đường vòng, chúng ta cần 'quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; giảm tốc độ tới mức cần thiết, về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng.' Vừa có thời gian quan sát các phương tiện, vừa có thể xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
 
Top