Đến thời kì Người tinh khôn đã xuất hiện những màu da khác nhau là

Việt Quân

New member
Đến thời kì Người tinh khôn đã xuất hiện những màu da khác nhau là
A. Vàng, đen, đỏ
B. Trắng, đỏ, đen
C. Vàng, đen, trắng
D. Trắng, đen, nâu.
 

Ánh Dương

New member
Bước vào thời kì Người tinh khôn, khi lớp lông mỏng trên người không còn nữa đã xuất hiện những màu da khác nhau, đó là da vàng, da đen và da trắng. Đây là ba chủng tộc lớn trên thế giới hiện nay.
Đáp án cần chọn là: C
 

Tìm kiếm

Top