Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s$^2$. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là
A. $20\sqrt{6}$cm/s.
B. $40\sqrt{2}$cm/s.
C. $10\sqrt{30}$cm/s.
D. $40\sqrt{3}$cm/s.
 
Last edited by a moderator:
Hướng dẫn giải:
1626146250523.png

Gọi O’ là vị trí cân bằng mới khi m đi từ -A → A
$OO'=\frac{{{F}_{ms}}}{k}=\frac{\mu .mg}{k}=0,02$(m) = 2 (cm)
${{v}_{\max }}=A'.\omega =(A-\text{OO }\!\!'\!\!\text{ )}\sqrt{\frac{k}{m}}$
$=40\sqrt{2}$ (cm/s)
Đáp án B
 
Last edited by a moderator:
Top