Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết?

Thành Nguyễn

New member
Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết?
A. Nước cất
B. Nước suối
C. Nước khoáng
D. Nước đá từ nhà máy
 

Tìm kiếm

Top