Nhân dân mượn truyện cổ tích Cây bút thần thể hiện ước mơ gì?

Huỳnh Hiền

New member
Nhân dân mượn truyện cổ tích Cây bút thần thể hiện ước mơ gì?
A. Thoát li khỏi hiện thực
B. Sống yên lành
C. Thoát khỏi những áp bức, bóc lột
D. Khả năng kì diệu của con người
 

Tìm kiếm

Top