Cuộc đấu trong truyện Cây bút thần là cuộc đấu tranh nào?

Cuộc đấu trong truyện Cây bút thần là cuộc đấu tranh nào?
A. Đấu tranh chống địa chủ
B. Đấu tranh chống vua chúa
C. Đấu tranh chống áp bức bóc lột
D. Đấu tranh chống những kẻ tham lam, cường quyền
 

Tìm kiếm

Top