Nhân vật phản diện trong cây bút thần là?

Phạm Quyết

New member
Nhân vật phản diện trong cây bút thần là?
A. Tên địa chủ giàu có, ác độc
B. Nhà vua
C. Vua, tên địa chủ, lũ triều thần, bọn đầy tớ
D. Vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử
 

Tìm kiếm

Top