So với truyện cổ tích đã đọc, Cây bút thần phản ánh cuộc đấu tranh trong xã hội như thế nào?

Trung Minh

New member
So với truyện cổ tích đã đọc, Cây bút thần phản ánh cuộc đấu tranh trong xã hội như thế nào?
A. Giống các truyện cổ tích khác
B. Sinh động, rõ ràng hơn
C. Trực tiếp, chân thực, sinh động hơn
D. Không cụ thể, thiếu chân thực
 

Tìm kiếm

Top