Cây bút thần tập trung thể hiện vấn đề gì?

Cây bút thần tập trung thể hiện vấn đề gì?
A. Quan niệm về chức năng của nghệ thuật
B. Cội rễ của tài năng, giá trị nghệ thuật
C. Ước mơ công lí xã hội
D. Cuộc đấu tranh giai cấp không khoan nhượng
 

Tìm kiếm

Top