Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,

Thu Ha

New member
Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy có điện trở là

A. 1,2Ω.

B. 3Ω.

C. 12Ω.

D. 0,33Ω.
 

Tìm kiếm

Top