Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:

A. 10V.

B. 0,1V.

C. 36V.

D. 3,6V.
 

Tìm kiếm

Top