Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm

Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm
A. đột biến trung tính.
B. biến dị tổ hợp.
C. biến dị cá thể.
D. đột biến.
 

Tìm kiếm

Top