Cho sơ đồ biến hóa sau. Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hóa - khử?

Cho sơ đồ biến hóa sau:
1637293193896.png

Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hóa - khử?
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
 
Last edited by a moderator:

Nam Phong

New member
Đáp án B
A có mùi trứng thối nên A là H$_{2}$S, suy ra X là S.
(1) ${{H}_{2}}+S\to {{H}_{2}}S$
(2) ${{O}_{2}}+S\to S{{O}_{2}}$
(3) $S{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}S\to 3S+2{{H}_{2}}O$
(4) $S{{O}_{2}}+B{{r}_{2}}+2{{H}_{2}}O\to 2HBr+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}$
(5) $Fe+S\to FeS$
(6) $FeS+2HBr\to FeB{{r}_{2}}+{{H}_{2}}S$
Những phản ứng oxi hóa khử: (1), (2), (3), (4), (5).
 

Tìm kiếm

Top