Có bao nhiêu gam đồng điều chế được khi cho tương tác 16g đồng sunfat với một lượng sắt cần thiết.

admin

Administrator
Staff member
Có bao nhiêu gam đồng điều chế được khi cho tương tác 16g đồng sunfat với một lượng sắt cần thiết.

Bài giải

Phương trình Hoá học: CuSO4 + Fe - > FeSO4 + Cu

160g 64g

16g xg

=> x = $\frac{16.64}{160}=6,4g$

Vậy điều chế được 6,4g đồng.
 

Tìm kiếm

Top