Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy chất nào sau đây?

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy chất nào sau đây?
A. AlCl$_{3}$.
B. Al$_{2}$O$_{3}$.
C. Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$.
D. Al(OH)$_{3}$.
 
Top