Phân tử khối của axit glutamic là

Trần Vũ

New member
Phân tử khối của axit glutamic là
A. 89.
B.117.
C.146.
D. 147.
 
Top