Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?

Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?
A. Bồ câu.
B. Mòng biển.
C. Gà rừng.
D. Vẹt
 
Top