Bộ xương người tiến hoá theo hướng nào ?

Khánh Đoan

New member
Bộ xương người tiến hoá theo hướng nào ?
A. Thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động.
B. Thích nghi với việc ăn thức ăn chín.
C. Thích nghi với khả năng tư duy trừu tượng.
D. Thích nghi với đời sống xã hội.
 

Stasenndb

New member
Bộ xương người tiến hoá theo hướng thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động
Đáp án cần chọn là: A
 

Tìm kiếm

Top