Quá trình tạo ra axit glutamic (mì chính) từ glucozo là nhờ loại vi sinh vật nào?

Huyền Thu

New member
Quá trình tạo ra axit glutamic (mì chính) từ glucozo là nhờ loại vi sinh vật nào?
A. Nấm men
B. Vi khuẩn
C. Tảo đơn bào
D. Nấm sợi
 
Top