Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch

Lê Như Ý

New member
Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch
A. Xác định nhiệm vụ
B. Sắp xếp công việc
C. A, B đúng
D. A, B sai
 

Tìm kiếm

Top