Đâu không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa?

Phương Linh

New member
Đâu không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa?
A. Váng dầu đổ ra biển.
B. Nước thải từ nhà máy.
C. Nước thải sinh hoạt.
D. Hoạt động của các nhà máy thủy điện
 

Tam ca

New member
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa là: váng dầu ở các vùng biển tạo nên “thủy triều đỏ”, nước thải sinh hoạt và các nhà máy đươc dẫn thẳng vào sông ngòi làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông hồ, cuối cùng là đổ ra biển.
⇒ Loại đáp án A, B, C
- Hoạt động của các nhà máy thủy điện trên sông tạo ra điện năng, hoạt động này diễn ra bình thường không gây hại gì đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước.
Đáp án cần chọn là: D
 

Tìm kiếm

Top