Mùa đông năm 1946, một cuộc vận động phát động phong trào may áo trấn thủ và chăn cho bộ đội theo sáng kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh và

Mùa đông năm 1946, một cuộc vận động phát động phong trào may áo trấn thủ và chăn cho bộ đội theo sáng kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam được tổ chức. Trong đó chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo len màu be, cổ tròn Hồ Chủ tịch dùng khi bôn ba ở nước ngoài để hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước mang tặng cho các chiến sĩ.Đó là phong trào nào ?
 

Tìm kiếm

Top