Sắp xếp theo thứ tự chiến dịch: Tây Bắc,Hồ Chí Minh, Biên Giới,Điện Biên Phủ, Việt Bắc?

Julipkq

New member
Sắp xếp theo thứ tự chiến dịch: Tây Bắc,Hồ Chí Minh, Biên Giới,Điện Biên Phủ, Việt Bắc?
 

Tìm kiếm

Top