Tháp nghiêng Pisa (Pi-da) nằm ở thành phố nào của nước Ý:

Huỳnh Hiền

New member
Tháp nghiêng Pisa (Pi-da) nằm ở thành phố nào của nước Ý:
 

Tìm kiếm

Top