Những công trình tháp cổ Chămpa ở miền Trung nước ta được xây dựng chủ yếu bằng loại vật liệu nào?

Những công trình tháp cổ Chămpa ở miền Trung nước ta được xây dựng chủ yếu bằng loại vật liệu nào?
 

Tìm kiếm

Top