Sơ đồ dưới đây mô tả một kỹ thuật trong công nghệ tế bào thực vật được sử dụng để sản xuất cà rốt

Sơ đồ dưới đây mô tả một kỹ thuật trong công nghệ tế bào thực vật được sử dụng để sản xuất cà rốt:
1628127920113.png

Quá trình nào quyết định những tính trạng có trong “cụm tế bào”?
A.Giảm phân.
B.Nguyên phân.
C.Thụ tinh.
D.Phân hóa.
 
Top