“ Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh” Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào

Đức Linh

New member
“ Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh”
Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào năm nào?
Đáp: 25/9/1952.
 

Tìm kiếm

Top