Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ đặc nóng (dư) tho

Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ đặc nóng (dư) thoát ra 1,26 lít (đktc) $S{{O}_{2}}$ (là sản phẩm khử duy nhất).
Giá trị của m là
A. 3,78.
B. 2,22.
C. 2,52.
D. 2,32.
 
Đáp án A
Quy đổi hỗn hợp X thành (Fe, O)
1627865129777.png
 
Top