Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là

Stasenndb

New member
Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là
A. Triều đình phong kiến không thực hiện được vai trò lãnh đạo, đầu hàng thực dân Pháp.
B. Nhân dân không đoàn kết chống Pháp.
C. Do tương quan lực lượng chênh lệch.
D. Do nhà Thanh từ chối không giúp đỡ Việt Nam chống Pháp.
 

Ngô Quốc Huy

New member
Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là do triều đình Nguyễn không thực hiện được vai trò lãnh đạo của mình mà còn từng bước đầu hàng thực dân Pháp.
- Nhà Nguyễn lãnh đạo nhân dân
chống Pháp ngay từ đầu nhưng thiếu kiên quyết trong quá trình đấu tranh, bỏ qua nhiều cơ hội phản công thuận lợi
-Nhà Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thông qua các hiệp ước bất bình đẳng: Nhâm Tuất (1862), Giáp Tuất (1874), Hác- măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)
Đáp án cần chọn là: A
 
Top