Các cấu thành quan trọng trong định nghĩa dịch tễ học, chọn câu sai:

Linh Chi

New member
Các cấu thành quan trọng trong định nghĩa dịch tễ học, chọn câu sai:
A. Tần suất của bệnh.
B. Nguyên nhân của bệnh.
C. Sự phân bố bệnh
D. Lý giải sự phân bố bệnh
Chọn B là đáp án đúng
 
Top