Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Phạm Quyết

New member
Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
A. 150 người/km2. B.126 người/km2.
C. 139 người/km2. D.277 người/km2.
 

Nguyễn Tân

New member
Đáp án: C
Giải thích : Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 = 627,8 / 4501,6 x 1000 = 139,5 (làm tròn 139 người/km2).
 

Tìm kiếm

Top