Hai kim loại A, B đều có hóa trị II. Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này, trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 448 ml khí H$_{2}$

Đăng Khánh

New member
Hai kim loại A, B đều có hóa trị II. Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này, trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 448 ml khí H$_{2}$ (đktc). Hai kim loại A, B là:
A. Mg, Ca
B. Zn, Fe
C. Ba, Fe
D. Mg, Zn
 
Last edited by a moderator:

admin

Administrator
Staff member
Chọn D là đáp án đúng
Bảo toàn electron → n$_{kim loại}$ = n$_{H2}$ = 0,02 mol

Khối lượng trung bình của kim loại MA< M = 0,89 : 0,02 = 44,5 < MB

Thấy 24 (Mg) < M < 65 (Zn) → hai kim loại A, B là Mg và Zn.
 
Top