Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là
A. Nghi Sơn, Vũng Áng. B. Hòn La, Đông Nam Nghệ An.
C. Chân Mây - Lăng Cô. D. Chu Lai, Dung Quất.
 
Top