Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4 - 5 khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh

Man Ly

New member
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4 - 5 khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh
A. Bình Định. B. Phú Yên. C. Ninh Thuận. D. Khánh Hòa.
 
Top