Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không bao gồm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không bao gồm
A. Chu Lai, Dung Quất. B. Định An, Năm Căn.
C. Nhơn Hội. D. Nam Phú Yên, Vân Phong.
 
Top