Khi tạo truy vấn, muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng hoặc giảm thì trong vùng lưới ta chọn ở mục

Tam ca

New member
Khi tạo truy vấn, muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng hoặc giảm thì trong vùng lưới ta chọn ở mục
A. Index
B. Index and Sort
C. Sort
D. Show
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top