Qui định dữ liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format là

Thu Ha

New member
Qui định dữ liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format là
A. Short Date
B. Medium Date
C. Long Date
D. General
Chọn A là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top