Kết quả trả về của đoạn script là gì?

Trang Mắm

New member
Kết quả trả về của đoạn script là gì?
Code:
<?php
$rest = substr("abcdef", -1);
$rest = substr("abcdef", 0, -1);
?>
A. f,abcde
B. a,fedcb
C. b,abcdef
D. a,abcde
Chọn A là đáp án đúng
 
Last edited by a moderator:
Top