Trong php, có thể sử dụng cả dấu nháy đơn ‘’ và dấu nháy kép “” cho chuỗi

Đức Linh

New member
Trong php, có thể sử dụng cả dấu nháy đơn ‘’ và dấu nháy kép “” cho chuỗi
A. False
B. True
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top