Hãy cho biết trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào không phải là hệ quản trị CSDL quan hệ? Đâu là phương án đúng trong các phương án

Mỹ An

New member
Hãy cho biết trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào không phải là hệ quản trị CSDL quan hệ? Đâu là phương án đúng trong các phương án dưới đây:
A. Microsoft Excel
B. Oracle
C. Microsoft Access
D. Microsoft SQL server
Chọn A là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top