Thông tin

123hoidap là trang ôn thi đại học dành cho học sinh lớp 12. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng

  • Địa chỉ: Lô 3C, đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 8832 152
  • Email: admin@123hoidap.com

Chúng tôi trên internet

  • Facebook.com/123hoidapdotcom
  • Twitter.com/123hoidapdotcom
  • Youtube.com/123hoidapdotcom
  • Linkedin.com/123hoidapdotcom