Công thức tính thể tích dung dịch

Trong quá trình học hóa, bạn không thể quên 3 công thức tính thể tích dung dịch hay chất khí dưới đây. Những công thức quan trọng: 1. Thể tích dung dịch tính theo khối lượng riêng:  $V = \frac{D}{{{m_{{\rm{dd}}}}}}$ V là thể tích dung dịch (đơn vị lít: l) mdd là khối lượng dung… Continue reading Công thức tính thể tích dung dịch

Published
Categorized as hóa học